040-283 69 90

Misverstanden over de AVG

Sinds mei van dit jaar is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing. APS ontving de laatste maanden veel vragen over de nieuwe wetgeving, regelmatig waren deze gebaseerd op misverstanden. We hebben daarom de meest voorkomende misverstanden voor u op een rijtje gezet.


1. Wanneer u als organisatie samenwerkt met een uitzendbureau is een verwerkingsovereenkomst verplicht
Een verwerkingsovereenkomst regelt de verantwoordelijkheden bij de verwerking van persoonsgegevens. Als de ene partij in opdracht van een andere partij persoonsgegevens verwerkt, zal een verwerkingsovereenkomst tussen beide moeten worden opgesteld. In de relatie tussen een uitzendbureau en opdrachtgever worden gegevens uitgewisseld, maar niet in opdracht van de ander verwerkt. Er hoeft dan ook geen verwerkingsovereenkomst gesloten te worden.

2. Het opvragen en afgeven van referenties is binnen de AVG niet meer toegestaan
Op dit gebied is er ten opzichte van de Wet Bescherming Persoonsgegevens niets veranderd en het opvragen en afgeven van referenties is gewoon mogelijk. Wel is het van belang dat de potentieel werknemer toestemming heeft gegeven voor het opvragen van de gegevens en dat alleen die informatie verstrekt wordt die daadwerkelijk relevant is.

3. Een organisatie moet voor elk gegeven dat zij verwerkt toestemming vragen
Het is niet altijd nodig om voor het verwerken van persoonsgegevens toestemming te vragen. Wanneer het verwerken ervan voortvloeit uit het gerechtvaardigd belang of de uitvoering van een overeenkomst is het vragen van toestemming voor elk gegeven afzonderlijk niet noodzakelijk. Er is sprake van een gerechtvaardigd belang wanneer de verwerking van de gegevens nodig is voor het behartigen van de belangen van de betrokken persoon. Bij de uitvoering van een overeenkomst valt bijvoorbeeld te denken aan het opstellen van een arbeidsovereenkomst.


Mocht u aanvullende vragen hebben over de AVG neem dan contact op met Fiona de Bruijn onze AVG-specialist.