040-283 69 90

Prinsjesdag, de belangrijkste en meest opvallende zaken op een rijtje

Ieder jaar is het weer spannend wat Prinsjesdag voor weerslag heeft op de economie en ieder zijn vakgebied. APS zet voor u de belangrijkste en meest opvallende zaken op een rijtje.

Algemeen Economisch beeld

De Nederlandse economie bloeit en groeit nog steeds, daarmee houdt de hoogconjunctuur aan. Met een investering van 1,9 miljard euro extra in onderwijs, onderzoek en innovatie is het de grootste in de Miljoenennota van dit jaar. Daarnaast wordt extra uitgegeven aan defensie, infrastructuur en veiligheid.

Arbeidsmarkt

De werkgelegenheid groeit in 2018 en 2019 gestaag door. Werkzoekenden vinden gemakkelijk een baan en het aantal vacatures ligt op een recordniveau. Eén op de vijf bedrijven heeft momenteel te kampen met een personeelstekort. Het aantal vaste arbeidsrelaties neemt toe. In de krappe arbeidsmarkt krijgen steeds meer werkenden een vast contract. Ook leidt de krappe arbeidsmarkt tot een snellere contractloonstijging. Het kabinet gaat ook arbeidsmarktdiscrimininatie aanpakken en heeft een actieplan “Perspectief op werk” opgesteld. Tot slot verandert het een en ander op het gebied van subsidies en andersoortige regelingen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar de website van de Rijksoverheid.

Belastingplan 2019

In het wetsvoorstel Belastingplan 2019 zijn maatregelen opgenomen die de koopkracht van burgers raken. Het kabinet verlaagt de lasten op arbeid. Daarnaast wordt het lage BTW-tarief verhoogd van 6% naar 9%. Ook wil het de dividendbelasting verlagen en vennootschapsbelasting verlagen.

Gezond en veilig werken

Het kabinet gaat zich samen met de Inspectie SZW, brancheorganisaties en bedrijven richten op het bevorderen van gezond, veilig en eerlijk werk.

Heeft u vragen betreffende deze onderwerpen. Neem dan contact met ons op. Wij willen graag met u sparren over de mogelijkheden en veranderingen binnen de arbeidsmarkt.

Bron: ABU en Rijksoverheid.nl