040-283 69 90

Record aantal uitzendbanen in 2016

Record aantal uitzendbanen in 2016

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft het aantal uitzendbanen in 2016 een recordaantal van 725.000 bereikt. Zij vormen 4 procent van het totaal aantal werkenden Nederland.  De bijdrage van de uitzendbranche is daarmee volgens de ABU, Algemene Bond van Uitzendondernemingen, niet meer weg te denken uit onze economie. Van de uitzendkrachten is één op de vijf werkzaam in de industrie en is het merendeel man. De cijfers van APS sluiten hierbij aan. Ook wij zien, mede door toename van het aantal vacatures, het aantal werkende uitzendkrachten de afgelopen jaren toenemen.

Bij het onderzoek werd uitzendkrachten ook gevraagd naar hun tevredenheid met betrekking tot werkzekerheid en beloning. Ruim de helft van de respondenten (resp. 60 en 70%) bleek over beide zaken tevreden te zijn. Ontwikkelingen als de invoering van de inlenersbeloning en de Wet Werk en Zekerheid hebben hierbij ons inziens een positieve bijdrage aan geleverd. APS is ervan overtuigd dat uitzendbureaus een positieve bijdrage kunnen leveren aan de steeds veranderende arbeidsmarkt.

Mocht u benieuwd zijn naar de mogelijkheden van het inzetten van uitzendkrachten, neem dan contact op met één van onze Personeelsconsulenten.