040-283 69 90

Uitgelicht: de belangrijkste wijzigingen voor HR in 2019

Ook in 2019 verandert er op het gebied van HR weer het één en ander. APS heeft de belangrijkste wijzigingen voor u op een rijtje gezet.

Stijging wettelijk minimumloon
Met ingang van 1 januari 2019 worden de minimumlonen verhoogd. Het wettelijk minimum bruto maandloon voor medewerkers van 22 jaar en ouder bedraagt € 1.615,80. De minimum jeugdlonen worden evenredig verhoogd.


Verhoging maximale bedrag transitievergoeding
Een medewerker heeft recht op een transitievergoeding wanneer deze langer dan 2 jaar in dienst is en het dienstverband op initiatief van de werkgever wordt ontbonden of niet wordt verlengd. Het bedrag dat u maximaal aan transitievergoeding verschuldigd bent bedraagt in 2019 € 81.000,-.

Loonbelasting omlaag, heffingskortingen omhoog
Het kabinet verlaagt in 2019 de loonbelasting voor werknemers. Daarnaast gaan de heffingskortingen omhoog. Zij zullen aan het loonstrookje van januari merken dat de economie weer op volle stoom is.

Verhoging AOW-leeftijd
Vanaf 2019 wordt door een medewerker de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt wanneer hij of zij 66 jaar en 4 maanden oud is. De komende jaren wordt de AOW-leeftijd verder verhoogd naar 67 jaar in 2021.

Wijziging Wet Arbeid en Zorg
Per 1 januari 2019 vervangt het geboorteverlof het oude kraamverlof. Concreet houdt dit in dat de partner van de moeder bij de geboorte recht heeft op één betaalde werkweek (maximaal 5 dagen). Hierbij is wel de voorwaarde gesteld dat dit verlof binnen 4 weken na geboorte opgenomen dient te worden.


Voor meer informatie over deze wetswijziging kunt u contact opnemen met één van onze APS-Consulenten.