040-283 69 90

Uitzendbranche helpt werkzoekenden met afstand tot arbeidsmarkt

Ook in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt is het voor bepaalde groepen werkzoekenden nog steeds lastig werk te vinden. Hierbij valt te denken aan ouderen, langdurig werklozen en personen met een niet-Nederlandse nationaliteit.

Uit recente cijfers van de Uitzendmonitor 2018 blijkt dat de uitzendbranche deze groepen wel aan het werk helpt.

  • Het aantal 45-plussers dat via de uitzendsector werk vond verdubbelde in de laatste 10 jaar van 100.000 naar 200.000.
  • In 2017 werden in Nederland ruim 850.000 uitzendkrachten aan het werk geholpen, met 160 verschillende nationaliteiten. Daarbij heeft zelfs één op de  vijf uitzendkrachten een niet-westerse migratieachtergrond.
  • Ook is uitzendwerk voor (langdurig) werklozen vaak dé opstap naar vast werk.

Kijkend naar de plaatsingen van APS in 2018 zien wij bovenstaande ontwikkelingen ook terug in ons diverse personeelsbestand. Van jong tot oud en van Nederlandse uitzendkrachten tot niet-Westerse medewerkers APS zet graag haar beste beentje voor om werkzoekenden aan een baan te helpen.