040-283 69 90

Wijziging CAO en Wet Arbeidsmarkt in Balans

Binnen uitzendland gaat er de komende tijd veel veranderen. Enerzijds is de ABU, de grootste branchevereniging voor uitzendpersoon in Nederland, bezig met onderhandelingen om de ABU-cao te harmoniseren met de NBBU-cao, de tweede cao in de uitzendbranche. Anderzijds wordt in Den Haag op dit moment gedebatteerd  over het wetsvoorstel ‘Wet Arbeidsmarkt in Balans’.   

 

CAO onderhandelingen
Momenteel zijn er in uitzendend Nederland twee grote bonden te onderscheiden; namelijk de ABU en de NBBU. Ondanks dat zij beide hetzelfde doel voor ogen hebben, namelijk de belangenbehartiging van de uitzend- en payrollbranche en haar medewerkers zijn de inhoudelijke verschillen in de cao erg groot. Het doel van de onderhandelingen is om twee cao’s te krijgen met exact dezelfde tekst. Op het gebied van werkzekerheid is al flinke vooruitgang geboekt en partijen zijn nu in conclaaf over het onderwerp beloningen. 

 

Status ‘Wet Arbeidsmarkt in Balans’
Naast deze pittige cao onderhandelingen wordt de uitzendbranche ook met de ‘Wet Arbeidsmarkt in Balans’ geconfronteerd. Nog geen vier jaar na de in werking treding van de Wet Werk en Zekerheid wordt in Den Haag weer volop gedebatteerd over een wet die de arbeidsmarkt beter moet gaan reguleren namelijk de ‘Wet Arbeidsmarkt in Balans’. Deze wet moet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om werknemers in vaste dienst te nemen en de rechtspositie van payrollmedewerkers versterken. De wet is inmiddels aangenomen in de Tweede Kamer en wordt nu behandeld in de Eerste Kamer. Naar verwachting zal de wet per 1 januari 2020 in werking moeten treden en grote gevolgen hebben voor de dienstverlening Payroll. 

Uiteraard volgt APS de ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht op de voet en zal u erover informeren zodra meer duidelijk is.