040-283 69 90

Stap 3: Sollicitatiebrief schrijven

Voor bijna alle vacatures moet je een sollicitatiebrief schrijven. Een dergelijke brief is meestal het eerste contact met de werkgever en is dus als het ware jouw visitekaartje. Het is van belang je te realiseren dat de manier waarop jij jezelf in een brief en curriculum vitae presenteert, bepaalt of de werkgever je wel of niet voor een gesprek uitnodigt. De interesse moet gewekt worden en de brief moet in positieve zin opvallen. Je snapt dat van je sollicitatiebrief veel afhangt. Op elk kantoor, bij elke zaak of bedrijf is er iemand die de sollicitatiebrieven doorneemt. Bijvoorbeeld een chef of recruiter. Denk je dat deze persoon alle brieven leest. Het antwoord is nee. Zeker wanneer er veel brieven binnenkomen wordt er al meteen een selectie gemaakt. Is je brief slordig, onoverzichtelijk en wemelt het van de taalfouten, dan weet je één ding zeker; deze brief komt niet door de selectie heen.

Voorbeeld sollicitatiebrief

 

Basisregels

Voor sommige mensen is het schrijven van een dergelijke brief een regelrechte ramp. Hoe moet je beginnen, wat moet er allemaal in staan, hoeveel regels moet je overslaan, moet er nu wel of geen punt achter? Om aan deze onduidelijkheden een eind te maken, krijg je hier het goede recept voor een sollicitatiebrief.

Voor brieven (dus niet alleen sollicitatiebrieven) heeft men verschillende manieren bedacht om ze in te delen. De manier die wij jullie gaan leren heet officieel de Amerikaanse indeling nieuwe stijl (zie het schema hierboven). Dit is de manier waarop tegenwoordig de meeste brieven worden geschreven.

Voor het schrijven van sollicitatiebrieven gelden een paar basisregels, waaraan je altijd moet denken:

 • Het belangrijkste doel van de brief is de werkgever ervan overtuigen dat het de moeite waard is je voor een gesprek uit te nodigen.
 • De uiteindelijke brief moet er netjes en verzorgd uitzien. De meeste brieven worden tegenwoordig getypt of er moet duidelijk bij de advertentie vermeldt staan dat de brief geschreven moet worden. Gebruik dan ongelinieerd briefpapier. Vermijd in dat geval ook doorhalingen, verbeteringen en vlekken.
 • Gebruik slechts één kant van het papier.
 • Zet links boven je eigen adres met daaronder het adres van de geadresseerde.
 • Zet onder het adres van de geadresseerde de plaats vanuit waar je de brief schrijft, met daarachter de datum.
 • Ook geef je het onderwerp aan. Bijvoorbeeld: sollicitatie + functie of open sollicitatie. Wanneer de vacature een vacaturenummer heeft noteer je dat nummer zoals: ‘onderwerp: vacaturenummer 12456’ of ‘betreft: vacaturenummer 12456’.
 • Begin en eindig correct. Wanneer je niet weet aan wie je de brief moet richten begin je met Geachte heer, mevrouw,. Weet je wel de naam, begin dan met Geachte heer …, of Geachte mevrouw …,.
 • Het komt het meest voorbereid over, wanneer je de brief aan een persoon kunt richten. Bel daarom even naar de organisatie, om te vragen aan wie je de brief kunt richten. Je kunt dan meteen meer inlichtingen over de functie vragen. Bereid dit gesprek wel voor!
 • Zorg voor een behoorlijke lay-out (een overzichtelijk geheel, flinke marges en meerdere alinea’s). Gebruik liever twee pagina’s, dan één overvolle pagina. Voorkom dat de onderste regels in elkaar geduwd moeten worden. Maar wanneer het even kan zet je je brief op één pagina en je CV op één pagina. Dit voorkomt dat de selecteur je brief aan de kant legt, omdat hij bij voorbaat langdradig lijkt.
 • De eerste alinea van je brief is de inleiding, waarin je vertelt waarom je de brief schrijft en vermeld duidelijk om welke baan het gaat.
 • In de tweede alinea geef je een kort overzicht van de kennis en ervaring die jou voor deze baan geschikt maken; geef aan waarom je deze baan graag wilt. Kortom de reden en motivatie van de sollicitatie.
 • In de afsluitende alinea verwijs je naar het doel van de sollicitatiebrief; een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek.
 • Sluit af met ‘Hoogachtend,’,‘Met vriendelijke groet,’ of ‘Met vriendelijke groeten,’, onderteken je brief en zet onder je handtekening je naam.
 • Voeg een curriculum vitae toe met gedetailleerde informatie over je personalia, opleidingen, werkervaringen en vrijetijdsbestedingen.
 • Vermeld, wanneer je een CV meestuurt, links onder aan je brief dat een bijlage is toegevoegd.
 • Typefouten en grammaticale slordigheden doen het CV vaak rechtstreeks in de prullenbak belanden. Geen enkele werkgever neemt graag iemand in dienst die niet eens zijn eigen werk kan controleren. Vertrouw niet op de spellingscontrole van de pc om fouten op te sporen. Lees je CV nauwkeurig door wanneer je denkt dat het af is.
 • Twee paar ogen: een frisse kijk van een goede bekende is nuttig om fouten op te sporen of tips te krijgen. Laat je CV nalezen wanneer je denkt dat deze af is. Na drie of vier keer lezen en bijschaven is het lastig om nog objectief naar je CV te kijken. Met andere woorden, bepaalde fouten of onregelmatigheden vallen je niet meer op.
 • Bewaar een kopie van de brief samen met de advertentie.

 

Klik hieronder voor tips voor je sollicitatiebrief:

Inleiding | Kern | Slot | Bij een open sollicitatie

 

De Lay out

Download hier een in te vullen voorbeeld layout van een sollicitatiebrief.

 

Bekijk de andere stappen