040-283 69 90

Payroll

Wanneer u zelf een kandidaat vindt voor uw personeelsvraagstuk kunt u die bij APS onderbrengen als payroller en zo gebruikmaken van onze services.

Wat is Payrolling exact?
APS Personeelservices neemt de personeelsadministratie bij payroll van u over en wordt hiermee juridisch werkgever van de betrokken werknemer(s). Ook nemen wij de daarbij behorende plichten en risico’s op ons. U blijft hierbij zelf verantwoordelijk voor het werven en selecteren van personeel en behoudt ook de dagelijkse begeleiding op de werkvloer. Payrolling verlaagt de intensiteit en de complexiteit van het werkgeverschap en heeft daarmee vooral een ‘ontzorgende’ rol.

APS Personeelservices tekent tevens voor de personeelsadministratie. APS betaalt de salarissen van de betrokken medewerkers, doet de werkgeversafdrachten, tekent voor de pensioenopbouw en draagt zorg voor de verzuimverzekering. U als opdrachtgever ziet uw personeelsadministratie daardoor gereduceerd worden tot één factuur en houdt hiermee meer tijd over om uw vizier volledig op uw core business te kunnen richten.

Uw personeel wordt door APS Personeelservices exclusief aan uw onderneming uitgeleend. Wij kunnen uiteraard, in overleg, in een minder drukke tijd naar de mogelijkheden kijken binnen de markt om de werknemer te behouden tot het moment er weer voldoende werk is binnen uw onderneming.

Het verschil tussen APS Personeelservices en een administratiekantoor is dat APS, naast de personeelsadministratie, ook het juridisch werkgeverschap overneemt. Hierbij worden alle contacten met instanties als de Belastingdienst, het UWV, pensioenfondsen en verzuiminstanties overgenomen. U heeft hier geen omkijken meer naar. Alle verplichtingen omtrent het opvolgen en bijhouden van de wetten en regelgevingen liggen bij APS. Wij bieden door middel van het overnemen van het juridisch werkgeverschap, een zeer grote mate van flexibiliteit aan in arbeidsovereenkomsten met een duur van 5,5 jaar.

Bovendien bent u door deze payrollconstructie flexibeler dan ooit en kunt u gemakkelijker inspelen op pieken en dalen in de markt.

U blijft als opdrachtgever functioneel werkgever en hebt volledig de touwtjes in handen als het gaat om het aansturen van de medewerker. Ook de hoogte en vorm van de beloning van de medewerker worden door u zelf vastgesteld. U geeft hierbij wekelijks de uren door aan APS waarna deze zullen worden verwerkt.

In theorie verandert er voor de medewerker dus weinig. APS Personeelservices fungeert als partij op de achtergrond. Enkel de arbeidsovereenkomst, de loonbetaling , verzuimmeldingen en de bijbehorende loonstrook worden door ons verzorgd. Ook staan wij uw medewerker te woord indien deze vragen heeft omtrent deze zaken.

Wat zijn voor uw onderneming de voordelen?

 • Ontzorging en tijdbesparing; U kunt zich bezighouden met de core-business van uw onderneming
 • Hogere mate van flexibiliteit; U kunt inspelen op veranderende (markt)omstandigheden, APS kan namelijk 5,5 jaar flexibiliteit bieden
 • Administratieve lastenverlichting; Het uitbesteden van uw personeelsadministratie heeft een sterke afname van de administratieve druk tot gevolg
 • Minder werkgeversrisico’s; Door de overname van het juridisch werkgeverschap komen de werkgeversrisico’s bij APS Personeelservices te liggen.
 • Kostenbesparing; Payrolling kan een behoorlijke besparing opleveren in de personeelskosten, waarbij de gehele personeelsadministratie gereduceerd wordt tot één inkoopfactuur.

 

Deskundigheid op het gebied van personeelsadministratie en regelgeving; APS Personeelservices ondersteunt u en de medewerker(s) met advies en bewaking op het gebied van contractbeheer en arbeidsrecht.

Wanneer wordt payrolling gebruikt?
De arbeidsmobiliteit op de Nederlandse arbeidsmarkt is de afgelopen twintig jaar sterk toegenomen. Met name binnen dynamische sectoren, waarbij per medewerker relatief weinig gewerkte uren tegenover een hoge administratielast staan (kleine parttime banen, oproepcontracten), wordt veel gebruik gemaakt van payrolling om de administratieve druk te kan verlagen.

Tevens wordt payrolling regelmatig ingezet als proeftijd voor nieuwe vaste medewerkers of wanneer het niet zeker is of de werkzaamheden zullen aanhouden (projectmatig).

Kleine, startende bedrijven gebruiken payrolling vaak als opstap voor het aannemen van personeel. Dit is dikwijls het geval wanneer er weinig tijd of kennis aanwezig is binnen de onderneming om het personeel op de eigen loonlijst te zetten.

Steeds vaker zijn er bedrijven die naast de flexibele krachten ook de vaste medewerkers op de payroll zetten om zodoende de gehele personeelsadministratie te kunnen uitbesteden en zich meer op de core-business te kunnen richten.

De vraag of payrolling interessant is voor een bedrijf of organisatie, hangt af van verschillende zaken. Punten als kosten(besparing), lastenverlichting, binding met de medewerker en flexibiliteit moeten worden afgewogen. Dit zijn zaken die voor iedere organisatie en ondernemer anders liggen.

APS kan hierbij een helder en duidelijk advies geven. Er zijn diverse vormen van payrolling mogelijk via verschillen in arbeidscontracten en uitbesteding van de werkgeversaansprakelijkheid. Het is dan ook gebruikelijk van APS om tot een maatwerkoplossing te komen.

Wanneer kiest u voor zekerheid?

 • APS is aangesloten bij de ABU. Uitzendondernemingen die lid zijn van de ABU werken volgens strenge gedragsregels; dat zijn extra normen bovenop de wettelijke regels die de integriteit van deze bedrijven waarborgen. De gedragsregels geven aan dat opdrachtgevers en de uitzendkrachten zaken doen met een open en eerlijk bureau. Indien u zaken doet met een ABU-lid bent u als opdrachtgever (hoofdaannemer) gevrijwaard volgens de wet Ketenaansprakelijkheid en kunt u er met zekerheid vanuit gaan dat de belastingen en sociale verzekeringspremies worden afgedragen.
 • Wanneer u zaken doet met een niet ABU-lid, kan de fiscus bij de opdrachtgever aankloppen om alsnog de verschuldigde bedragen te vorderen indien deze niet correct zijn verwerkt en afgedragen.
 • Naast het ABU lidmaatschap zijn er diverse mogelijkheden en ‘keurmerken’ die zekerheid bieden op dit gebied. Zo is er een Verklaring tot goed betalingsgedrag van de Belastingdienst welke APS Personeelservices in bezit heeft en laat zien dat wij periodiek alle premies afdragen.
 • Tevens kan u een deel van het factuurbedrag op de G-rekening van de APS overmaken. Een G-rekening is een geblokkeerde rekening vanwaar de payrollonderneming enkel betalingen naar de Belastingdienst kan verrichten. Zo bent u eveneens gevrijwaard van de Wet Ketenaansprakelijkheid.
 • Het NEN 4400-1 certificaat is als keurmerk dé huidige norm voor uitzend- en payrollondernemingen. In het register van Stichting Normering Arbeid staan alle gecertificeerde ondernemingen vermeld waaronder APS Personeelservices.

 

Wanneer maakt u een juiste vergelijking?
APS Personeelservices biedt uitsluitend maatwerk, zo ook op het gebied van de payrollconstructie. Binnen de payrollbranche worden veel verschillende tariefstructuren gehanteerd. Ter illustratie volgt onderstaand de werkwijze van APS maar ook een aantal verschillende tariefstructuren die binnen de payrollbranche worden gehanteerd zodat u de juiste vergelijking maakt.

De meest gehanteerde structuur is ‘brutoloon x omrekenfactor’. Het opdrachtgeverstarief is simpel te berekenen door het brutoloon van een medewerker te vermenigvuldigen met de omrekenfactor. APS Personeelservices maakt ook gebruik van deze structuur en daarbij is de omrekenfactor inclusief de volgende elementen:

 • Bijzonder verlof
 • Feestdag vergoeding
 • Basispremie WAO/WIA
 • WW-premie (werkgever)
 • ZVW Werkgeversbijdrage
 • Overname fiscale en arbeidsrechtelijke risico’s
 • Ziekteverzuimverzekering (zonder eigen risico)
 • Personeels- en salarisadministratie

 

Zoals aangegeven worden er binnen de payrollbranche veel verschillende tariefstructuren gehanteerd daarbij raden wij u aan als opdrachtgever goed te letten op de definitie van het brutoloon en omrekenfactor. Soms zijn zaken als vakantiegeld en vakantiedagen bij het brutoloon inbegrepen en wordt er een ‘schijnbaar’ lage omrekenfactor gehanteerd.

Zorg bij een dergelijke structuur voor het verkrijgen van inzicht in de kostprijs en opbouw van het tarief. Het is over het algemeen verstandig om een doorrekenvoorbeeld te laten opstellen met een uiteindelijk opdrachtgeverstarief per uur op basis van een bepaald bruto uurloon. Houd bij de vergelijking rekening met de bovenstaande elementen zijn in de payrollofferte.

Wilt u weten wat APS Personeelservices voor u kan betekenen?
Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 040-2836990 (Nuenen) of telefoonnummer 0499-460130 (Son), of per mail: info@apspersoneel.nl.
Ook kunt u online al onze selectie van kandidaten bekijken. Met trots presenteren we hier een wisselende selectie van uitblinkers in verschillende vakgebieden.

Naar Uitblinkers

Onze ander diensten:

Uitzenden | Werving en selectie | Detacheren | Outplacement | APS International | APS Projecten