040-283 69 90

Certificering

Algemene Bond Uitzendondernemingen

 

APS is aangesloten bij de ABU. Uitzendondernemingen die lid zijn van de ABU werken volgens strenge gedragsregels; dat zijn extra normen bovenop de wettelijke regels die de integriteit van deze bedrijven waarborgen. De gedragsregels geven aan dat opdrachtgevers en de uitzendkrachten zaken doen met een open en eerlijk bureau. Elke onderneming die lid is van de ABU hanteert verplicht de CAO voor Uitzendkrachten. Daarin zijn alle rechten en plichten van uitzendkrachten en uitzendbureaus vastgelegd. ABU-leden staan voor goede arbeidsvoorwaarden. Voor uitzendkrachten die langere tijd werken voor een uitzendonderneming is collectief een pensioenvoorziening geregeld en zijn scholingsmogelijkheden aanwezig.

Alle leden van de ABU worden regelmatig gecontroleerd door een door de ABU goedgekeurde Controlerende Instelling (CI) op juiste handelwijze en naleving van de wetten, regels en betalingsgedrag. Bedrijven die voldoen aan de strenge lidmaatschapscriteria mogen zich ABU-lid noemen. Een uitzendonderneming aangesloten bij de ABU staat voor goed werkgeverschap en u kunt ervan op aan dat zij uitzendkrachten stimuleren tot goed werknemerschap.

Mocht u meer willen weten wat de voordelen voor u als ondernemer zijn kijk dan in de folder Laat Flexibliteit voor u werken.


Stichting Normering Arbeid

APS is aangesloten bij de Stichting Normering Arbeid (SNA). SNA toetst periodiek op correct betalingsgedrag van sociale premies, belastingen en op documentcontrole. Dat beperkt het risico van de inlenersaansprakelijkheid.

Om het risico van aanzienlijke claims voor niet afgedragen omzetbelasting en loonheffingen en hoge boetes, bijvoorbeeld voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland te werken, te beperken, stellen ondernemingen die arbeid inlenen of werk uitbesteden steeds hogere kwaliteitseisen aan ondernemingen die arbeid aanbieden of werk aannemen. Bovendien kijken zij, uit het oogpunt van fatsoenlijk werkgeverschap, steeds kritischer naar dergelijke ondernemingen. De NEN 4400-1 is hét betrouwbaarheidskeurmerk voor de normering van arbeid, dat eerlijke concurrentie bevordert.

Door aansluiting bij Dé Norm geeft APS uiting aan kwaliteitsbewustzijn en helpt zakelijke relaties onnodige claims en boetes te voorkomen. Deelname aan Dé Norm biedt u bovendien voorsprong op niet aangesloten concurrenten.