040-283 69 90

CAO

Op de arbeidsovereenkomst is een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of een eigen bedrijfsregeling van toepassing. APS volgt voor haar flexmedewerkers de cao voor Uitzendkrachten, welke opgesteld is door de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). Hierin staan uitvoerig de rechten en plichten van de flexmedewerker beschreven.

In de meeste gevallen zal naast de bepalingen uit de ABU cao, rekening worden gehouden met de beloningsregels die binnen de cao of eigen bedrijfsregeling van de opdrachtgever van toepassing zijn.

Tijdens de duur van de overeenkomst worden er rechten opgebouwd. De opbouw hiervan verloopt in drie fasen (fase A, B en C). Indien het einde van een fase nadert, wordt besproken of overgang naar de volgende fase mogelijk is.

Fasensysteem | Salaris en salarisstroken | Reserveringen | Pensioen | Ziek of weer beter