040-283 69 90

Geldig ID-bewijs

In Nederland geldt de Wet op Identificatieplicht (WID). De WID is van toepassing op iedereen vanaf 14 jaar. Dit betekent dat er controles door ambtenaren van diverse controlediensten, te weten de Sociale Verzekeringsbank, de Belastingdienst of de Vreemdelingendienst, kunnen plaatsvinden op de werkplek. De WID stelt verplicht om te allen tijde een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs te kunnen tonen (paspoort, identiteitskaart, toeristenkaart, vreemdelingendocument of een rijbewijs).

APS is verplicht van iedere werkende een kopie van een geldig identiteitsbewijs (rijbewijs is niet voldoende) op te nemen in haar administratie. Wanneer deze niet in ons bezit is, mogen er geen werkzaamheden worden verricht en kan er geen salarisbetaling plaatsvinden.