040-283 69 90

Reserveringen

Over de gewerkte uren, worden reserveringen opgebouwd voor vakantiedagen, vakantiebijslag, feestdagen en kort verzuim (of buitengewoon verlof). De hoogte van de opgebouwde reserveringen wordt jaarlijks vastgesteld en is onderaan de salarisstrook te vinden.

Bij een fulltime dienstverband heb je volgens de ABU CAO op jaarbasis recht op 24 vakantiedagen. Vakantiebijslag betreft 8% van het loon en wordt jaarlijks uitbetaald in de maand juni.

De wijze waarop de overige reserveringen worden opgebouwd en uitbetaald is afhankelijk van de fase van je arbeidsovereenkomst. Voor de concrete dagen waarop of situaties waarin deze reserveringen opgenomen kunnen worden verwijzen we je graag naar de ABU CAO.

Fase A
Over de gewerkte uren, bouw je een vergoeding voor kort verzuim en feestdagen op. De hoogte hiervan staat onderaan je salarisstrook. Kort verzuim (of buitengewoon verlof) kan op verzoek en in overleg worden opgenomen bij o.a. doktersbezoek en verplichtingen door de wet of overheid. De feestdagvergoeding wordt uitbetaald wanneer zich een algemeen erkende feestdag voordoet en je op die dag niet kunt werken.

 

Fase B en C
In het geval van kort verzuim kan in overleg aanspraak worden gemaakt op doorbetaling van het loon. De gevallen waarin buitengewoon verlof kan worden verleend, zijn te vinden in artikel 57, lid 6 en 7 van de CAO. Algemeen erkende feestdagen worden doorbetaald op feestdagen waarop wegens die feestdag niet gewerkt kan worden.

Bij einde dienstverband, worden alle opgebouwde reserveringen na 6 weken uitbetaald.
NB: voor vakantiekrachten geldt een aangepaste regeling. Voor meer informatie zie reserveringen voor vakantiekrachten.

CAO | Fasensysteem | Salaris en salarisstroken | Pensioen | Ziek of weer beter