040-283 69 90

Ziek of weer beter

Ziekte

 

Bij verzuim door ziekte geldt onderstaande procedure:
• Meld jezelf ziek bij je leidinggevende op de werkvloer. Doe dit bij voorkeur voor aanvang van je werkzaamheden, maar uiterlijk een half uur na openingstijd van de opdrachtgever.

• Meld jezelf vóór 09.00u ziek bij APS Personeelservices.

• Neem dagelijks contact op met je leidinggevende op de werkvloer om de status van je ziekmelding te bespreken.

• Neem dagelijks contact op met APS Personeelservices om de status van je ziekmelding te bespreken.

• Voor de verdere verloop van de verzuimprocedure wordt onderscheid gemaakt tussen uitzendkrachten in fase A en uitzendkrachten in fase B of C.

Indien de procedure niet zorgvuldig nageleefd wordt, kan een boete opgelegd worden.

 

Fase A
Er is sprake van 2 wachtdagen waarover geen uitkering ontvangen wordt. Om één wachtdag te compenseren, wordt er een wachtdagcompensatie als toeslag op het salaris uitgekeerd van 0,71%.

Vervolgens wordt in overleg met jou een verzuimtraject gestart in samenwerking met UWV. Wanneer je wordt ziekgemeld bij UWV moet de onderstaande reglement worden gevolgd.

Verzuimreglement

Vanaf de eerste ziektedag kan UWVcontact met je opnemen. Tevens kan er te allen tijde controle van UWV plaatsvinden. Je bent dus verplicht bereikbaar te zijn.

De hoogte van de uitkering bedraagt gedurende het eerste ziektejaar 91% van het dagloon (ofwel het loon dat je gemiddeld per dag verdiende in het jaar voor de ziekmelding). In het tweede ziektejaar heb je recht op 80% van het dagloon. De te ontvangen ziektewetuitkering wordt gedeeltelijk betaald door UWV (70%) en gedeeltelijk door Flexcom4 (respectievelijk 21% of 10%). De uitbetaling van de uitkering vindt plaats 4 tot 6 weken na ziekmelding. Ben je na 2 jaar nog niet hersteld dan bepaalt het UWV of je recht het op een WIA-uitkering. Het verzuim verloopt na deze 2 jaar via het UWV.

APS en UWV werken nauw samen om ziekteverzuim zoveel mogelijk te beperken. Gedurende de periode dat een ziektewetuitkering betaald wordt, zullen zowel UWV als APS regelmatig contact met je opnemen. Jijzelf bent verplicht beide partijen op de hoogte te houden.

 

Fase B of C
Er is sprake van één wachtdag waarover geen uitkering ontvangen wordt. Na deze wachtdag krijg je, voor de duur van je contract, van APS Personeelservices een uitkering. Je ontvangt een uitkering over de dagen die je volgens je contract gewerkt zou hebben als je niet ziek was geweest. Wanneer je contract eindigt verloopt het verzuimtraject verder via UWV. Zie voor de werkwijze het onderdeel Ziekte (vervolg) Fase A. De hoogte van de uitkering bedraagt gedurende het eerste ziektejaar 91% van het dagloon (ofwel het loon dat je gemiddeld per dag verdiende in het jaar voor de ziekmelding). In het tweede ziektejaar heb je recht op 80% van het dagloon. Ben je na 2 jaar nog niet hersteld dan bepaalt het UWV of je recht het op een WIA-uitkering. Het verzuim verloopt na deze 2 jaar via het UWV. Wanneer je werkzaam bent in Fase B of C moet de onderstaande reglement worden gevolgd.

Verzuimreglement Fase BC

Weer beter?

 

Neem dan contact op met:

  • APS Personeelservices: 040-283 69 90 /  0499-460 130
  • De opdrachtgever:
  • FlexCom4*: 024-374 16 66

 

* FlexCom4 hoeft alleen gebeld te worden wanneer er sprake is van een arbeidsovereenkomst fase A en je langer dan 2 dagen ziek bent geweest.

Je draagt zelf de verantwoordelijkheid om de verzuimprocedure correct te volgen en je tijdig beter te melden. Indien de procedure niet zorgvuldig nageleefd wordt, kan een boete opgelegd worden.

CAO | Fasensysteem | Salaris en salarisstroken | Reserveringen | Pensioen