040-283 69 90

De vakantiekrachtenregeling

Scholieren en studenten die onderwijs volgen en via APS aan het werk gaan in de maanden juni, juli en/of augustus vallen onder de vakantiekrachtenregeling. Voor vakantiekrachten gelden over het algemeen dezelfde punten als voor flexmedewerkers in fase A, echter zijn er een aantal aanvullingen en uitzonderingen.

Studiefinanciering en kinderbijslag | Reserveringen voor vakantiekrachten | Werken onder de 18