040-283 69 90

Studiefinanciering en kinderbijslag

Over het brutosalaris worden automatisch belasting en premies ingehouden. Als vakantiekracht wordt er in een korte periode veel geld verdiend. Er zou dan meer belasting worden betaald dan nodig. Door het toepassen van de vakantiekrachtenregeling kan rekening worden gehouden met een heffingskorting, waardoor je relatief minder belasting betaalt. Hiervoor hebben wij het SVB-nummer (kinderbijslag) of BSN-nummer (studiefinanciering) nodig.

Voor het ontvangen van kinderbijslag en studiefinanciering wordt jaarlijks een maximum bijverdiengrens vastgesteld. De hoogte hiervan kun je vinden op www.svb.nl (kinderbijslag) en op www.duo.nl (studiefinanciering).

De vakantiekrachtenregeling | Reserveringen voor vakantiekrachten | Werken onder de 18