040-283 69 90

Werken onder de 18

Voor werken onder de 18 jaar zijn er andere regels van toepassing dan bij volwassenen. Deze regels gaan o.a. over het soort werk dat verricht mag worden, de tijden waarop al dan niet gewerkt mag worden en het aantal uren dat per dag of per week gewerkt mag worden. Al deze regels zijn opgenomen in de Arbeidstijdenwet. Deze wet is er om voor te zorgen dat de veiligheid, de gezondheid en de ontwikkeling niet door het werken in het geding worden gebracht.

De vakantiekrachtenregeling | Studiefinanciering en kinderbijslag | Reserveringen voor vakantiekrachten