040-283 69 90

Werkbriefje

Het werkbriefje geldt als basis voor de salarisadministratie. Je geeft hierop wekelijks aan wanneer er gewerkt is en levert deze in bij APS. Let hierbij op de volgende punten:

  • Vul het weeknummer in en op welke dagen precies gewerkt is.
  • Schrijf alleen de gewerkte uren op, dus niet de pauzes.
  • Noteer de uren in decimalen (kwartier = 0,25 uur, half uur = 0,50 uur)
  • Indien overuren gemaakt worden of in ploegendienst gewerkt is, vul dit dan duidelijk in; in de juiste kolom met het bijbehorende toeslagpercentage.
  • Heb je een dag vrij of neem je vakantie op, geef dit dan aan op je werkbriefje in de daarvoor bestemde kolom.
  • Laat het ingevulde werkbriefje door je direct leidinggevende ondertekenen en geef hem of haar de groene kopie.
  • Bewaar zelf de roze kopie.
  • Lever de witte kopie op maandag vóór 12.00 uur in bij APS via uren@apspersoneel.nl.

 

Op maandag worden de werkbriefjes verwerkt. Heb je aangegeven dat je je salaris per week wilt ontvangen dan ontvang je diezelfde week nog je salaris. Krijg je per 4 weken betaalt dan heb je een overzicht ontvangen met de betalingsdata.

Je bent in principe zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van je werkbriefje. Uiteraard is het mogelijk om met je leidinggevende hierover afspraken te maken, maar de eindverantwoordelijkheid ligt bij jezelf om je werkbriefje op tijd in te leveren.