Aanvullend partnerverlof per 1 juli 2020

Werknemers hadden al recht op geboorteverlof van eenmaal de wekelijkse arbeidsduur met loondoorbetaling. Vanaf 1 juli 2020 is ook de aanvulling van de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) van kracht. Deze wet houdt in dat werknemers vanaf heden ook recht hebben op aanvullend geboorteverlof van vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur met een UWV-uitkering ter hoogte van 70% van het (maximum) dagloon. De ABU-cao kent geen aanvulling tot 100% van het dagloon.

De verlofrechten van de partner

  • Calamiteitenverlof: loondoorbetaling op de dag(en) van de bevalling;
  • Geboorteverlof: loondoorbetaling gedurende éénmaal de wekelijkse arbeidsduur, waarbij het verlof binnen vier weken na de geboorte moet worden opgenomen;
  • Aanvullend geboorteverlof: UWV-uitkering van 70% van het (maximum) dagloon gedurende vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur. Hier bestaat alleen recht op als het geboorteverlof tijdig is opgenomen;
  • Ouderschapsverlof: 26 maal de wekelijkse arbeidsduur, waarbij dit verlof tot de 8e verjaardag van het kind kan worden opgenomen. Dit gaat in de meeste gevallen om onbetaald verlof, tenzij anders vastgelegd in de cao.

Heeft u vragen over de aanvulling van de WIEG? Neem dan contact op met onze collega Julia Kollen. Bel naar 040-2836990 of mail naar julia@apspersoneel.nl.

Bron: ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen)