ABU cao ongewijzigd verlengd tot 1 oktober 2021

Vorige week hebben de ABU en NBBU samen met vakbond LBV een akkoord bereikt over het ongewijzigd verlengen van de CAO voor Uitzendkrachten. De verlengde cao loopt tot 1 oktober en biedt de ABU en de NBBU de mogelijkheid de onderhandelingen voor een nieuwe cao te hervatten.

Het verlengen van de cao was noodzakelijk wegens het aflopen van de cao op 1 juni. Het ontbreken van een cao had een onzekere periode veroorzaakt voor uitzendkrachten, inleners en uitzendbureaus. Dit was de voornaamste aanleiding voor de LBV om als enige vakbond tot een akkoord te komen.

Verschillen

De onderhandelingen tussen de ABU/NBBU en de vakbonden FNV, CNV en de Unie liepen spaak wegens grote meningsverschillen in belangrijke onderwerpen. Waar de ABU voor de fase met uitzendbeding een maximale periode voorstelt van 52 gewerkte weken in plaats van 78, geven de vakbonden de voorkeur aan maximaal 26 weken (onderbrekingen meegeteld). De totale flexibele periode zou overigens drastisch verkort moeten worden als het aan de vakbonden ligt: van vijfenhalf naar drie jaar. Daarnaast pleiten ze voor een uitbreiding van de inlenersbeloning – net als bij payroll – en een flextoeslag.

Een pensioenregeling vanaf dag één en meer investeren in duurzame inzetbaarheid zijn alle partijen het wel over eens.

SER-advies

Kort na het bericht dat de cao ongewijzigd werd verlengd, volgde daarop het SER-advies: hervormen van de arbeidsmarkt, waarbij flexwerk – inclusief uitzenden – moet worden teruggedrongen:

  • Uitzendbeding/Fase A naar 52 weken
  • Fase B naar maximaal 6 contracten in 2 jaar
  • Meer en snellere pensioenopbouw
  • Afschaffen nul-urencontracten
  • Verhogen Wettelijk Minimumloon

Een SER-advies is gebruikelijk bij een nieuw kabinet. Het gegeven advies is richtinggevend en het doel is dat dit meegenomen wordt in het regeerakkoord.

De ABU is positief over het advies en geeft volgens de brancheorganisatie helderheid over de positie van uitzendwerk: ‘onze flexibele arbeidsmarkt kent scherpe randen en die moeten eraf. Dat geldt ook voor uitzenden. Het SER-advies maakt de puzzel van onze kwaliteitsstrategie compleet.’

Vervolg

De komende vier maanden worden door de ABU gebruikt om alsnog tot een nieuwe cao te komen per 1 oktober 2021. Het doel hierbij is om met alle vakbonden een akkoord te bereiken, waarbij de kwaliteitsstrategie van de ABU en het SER-advies zijn verwerkt.