APS ten tijde van Corona

Zoals iedereen, merken ook wij bij APS Personeelservices de gevolgen van de Coronacrisis. Graag willen we u middels deze nieuwsbrief op de hoogte stellen waar wij als uitzendonderneming op dit moment mee te maken krijgen en wat de gevolgen zijn voor onze uitzendkrachten en consulenten, maar ook voor u als opdrachtgever.

APS kantoren gewoon bereikbaar
Vanaf quarantaine dag één staat bij APS Personeelservices de telefoon gewoon roodgloeiend.  Helaas veel telefoontjes met ziekmeldingen, beëindiging of opschorting van uitzendopdrachten. Daarnaast telefoneren wij veel met uitzendkrachten en opdrachtgevers over alle wet- en regelgeving die in deze bizarre tijden voor hen gelden. Maar gelukkig hangen ook de opdrachtgevers die gewoon door kunnen draaien dagelijks aan de telefoon met nieuwe aanvragen.

Met deze reden is dan ook besloten om onze kantoren optimaal bereikbaar te houden. Hoewel de kantoordeuren gesloten blijven, werken onze consulenten wel gedeeltelijk op kantoor om de telefoon aan te nemen, maar ook alle uren en salarisprocessen door te laten lopen. Uiteraard wordt daarbij een gepaste afstand van meer dan anderhalve meter en alle overige richtlijnen in acht genomen. Onze consulenten werken daarnaast om de dag vanuit huis waar ze allemaal een gezellige thuiswerkplek hebben weten in te richten. Zo zijn wij in een paar dagen gegroeid van drie naar twintig regionale vestigingen.

APS heeft het afgelopen jaar flink geïnvesteerd in haar digitale infrastructuur, waardoor wij al ruim een half jaar in meerdere interne transformatieprocessen zitten. Omdat alle inloop en face-to-face ontmoetingen niet mogelijk zijn, zijn we in korte tijd overgeschakeld op videobellen, conference calls en andere online tools die zowel vanuit kantoor als huis ingezet kunnen worden. Omdat ook onze klanten deze tools hebben gevonden (of allang onder de knie hadden), betekent dit dat het gehele sollicitatieproces bij APS Personeelservices gewoon door blijft lopen. Wij merken dat er middels videobellen hele leuke en spontane gesprekken worden gevoerd waarmee wij een gedegen en eerlijke indruk van de kandidaten krijgen. Ons verzoek is dan ook om vooral niet te wachten met het sturen van uw aanvragen omdat wij ervan overtuigd zijn de kwaliteit te kunnen leveren die u van ons gewend bent.

Trots als lid van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen)
Eén van de gevolgen van de huidige omstandigheden zijn de tientallen vragen die wij per dag binnenkrijgen over zowel bestaande als nieuwe wet- en regelgeving. Waar aan de ene kant de, nog vrij nieuwe,  regels van de WAB geregeld om de hoek komen kijken, komt er aan de andere kant een compleet nieuwe regeling bij. En juist in deze tijd blijkt het elke dag weer een verademing om een dergelijke professionele branchevereniging als de ABU achter je te hebben staan. Zij houden ons dagelijks middels een briefing op de hoogte van de feitelijk juiste informatie, maar vertellen ons ook welke zaken er nog in het ongewisse liggen en besproken worden in Den Haag. We kunnen daarnaast op ieder moment bij ze terecht voor vragen en problemen waar we tegenaan lopen. Deze worden rechtstreeks doorgespeeld aan Minister Koolmees in Den Haag en vanuit daar beantwoord door de juiste ministeries en instanties. Kortom: een betrouwbare partner waar wij enorm blij mee zijn.

NOW-regeling
Dat brengt ons ook direct bij de veel besproken NOW-regeling. Met de ABU zijn wij druk bezig om te kijken hoe deze regeling precies gaat werken en of het ook ons als uitzendorganisatie gaat passen.

Echter hebben wij op basis van de huidige omzetstatistieken moeten concluderen dat APS Personeelservices niet in aanmerking komt voor de NOW-regeling. Hoewel de omzet vanaf eind maart wel een flinke daling laat zien in vergelijking tot het begin van 2020, is een omzetterugval in vergelijking met 2019 op dit moment niet voldoende aan de orde. 2019 is voor APS Personeelservices een jaar geweest van interne investeringen, wat zijn uitwerking heeft gehad in het commerciële proces. Juist dit jaar wordt als ijkpunt gesteld om omzetverlies te kunnen aantonen binnen de NOW-regeling

Daarbij komt dat wij werkzaam zijn in diverse branches waardoor wij een groot aantal opdrachtgevers hebben. Denk bijvoorbeeld aan de sector Metaal & Techniek, waarbij de opdrachten gewoon doorlopen en wij zelfs extra uitzendkrachten in kunnen zetten. Daarnaast proberen wij zoveel mogelijk medewerkers die tijdelijk niet bij hun huidige opdracht terecht kunnen, door te plaatsen in andere tijdelijke opdrachten elders. Wat aan de ene kant klinkt als heel goed nieuws, betekent dit aan de andere kant dat medewerkers, die bij opdrachtgevers werken die wel stagneren, tussen wal en schip vallen.

Wat betekent dit voor u als opdrachtgever/inlener van uitzendkrachten?
De uitzendkrachten die via APS bij u in dienst zijn, hebben in de meeste gevallen een Fase A uitzendovereenkomst met uitzendbeding waarin een uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht schriftelijk is opgenomen. Dit betekent dat als het werk wegvalt voor de uitzendkracht of deze om een andere reden dan ziekte geen arbeid verricht, zijn wij hem als uitzendwerkgever geen loon verschuldigd. Ondanks dat deze uitzendkracht niet werkt kan de uitzendovereenkomst voortduren. Zodra de uitzendkracht opnieuw aan het werk gaat, ontstaat er weer een recht op loon over de gewerkte uren.

Om de uitzendkracht bij het wegvallen van werk door de situatie rondom de Coronacrisis toch recht te geven op een werkloosheidsuitkering, kunnen wij het uitzendcontract opschorten. Hiervoor hebben wij een schriftelijke bevestiging nodig van u als opdrachtgever waarna wij de uitzendkracht middels een officiële brief laten weten dat de opdracht is opgeschort tot nader order. Neem hierbij wel het aanzeggen van de oproeptermijn in acht; voor kandidaten die minder dan 26 weken werkzaam zijn, is deze vier kalenderdagen en voor kandidaten die meer dan 26 weken werken, is deze tien kalenderdagen.

“Gaat het opschorten of opzeggen van een opdracht vanuit mij als inlener ten koste van mijn eigen NOW-aanvraag?”
Het antwoord hierop is nee. De voorwaarde van de NOW-regeling stelt dat je in de periode dat er subsidie wordt ontvangen, geen aanvraag mag worden gedaan voor ontslag om bedrijfseconomische redenen. Omdat een uitzendkracht niet bij u als inlener in dienst is, kunt u ook geen ontslag aanvragen. Het opzeggen of opschorten van een inleenopdracht valt hier dan ook buiten.

Wat betekent dit voor de uitzendkrachten?
Uitzendkrachten in dienst bij APS Personeelservices die geheel of gedeeltelijk zonder werk komen te zitten, proberen wij zo goed mogelijk te begeleiden in het aanvragen van een WW-uitkering of te zoeken naar andere mogelijke uitkeringen waarvoor ze in aanmerking komen. Nadat we van u als opdrachtgever een schriftelijke bevestiging hebben ontvangen van het opschorten of opzeggen van de opdracht, sturen wij ook de uitzendkracht een officiële brief waarmee zij een WW-uitkering kunnen aanvragen.

Daarnaast blijven wij onze ervaring delen met onze brancheorganisatie, omdat er bij ons nog steeds uitzendkrachten zijn die tussen wal en schip vallen. De ABU kan deze ervaring weer delen in Den Haag, zodat er hopelijk opnieuw gekeken wordt naar een aangepaste regeling waar ook deze uitzendkrachten beter mee geholpen worden.

Uiteraard houden wij u op de hoogte bij verdere ontwikkelingen.