APS ten tijde van Corona - hoe staan we er nu voor?

In de nieuwsbrief van april gaven we u een eerste update over hoe APS de Coronacrisis ervaart. Sindsdien is er meer informatie bekend en heeft APS zich volledig aangepast aan de richtlijnen die het RIVM voorschrijft. We laten u graag weten hoe het er nu voor staat en hoe APS naar de toekomst kijkt.

Aanvragen
De afgelopen tijd hebben we veel van onze klanten gesproken. Waar de één een terugloop van orders ziet, ziet de ander het langzaamaan weer aantrekken. APS ziet dit ook terug in het aantal aanvragen. Naast de bedrijven die onverminderd druk waren, zijn het nu ook andere klanten die het weer aandurven (extra) personeel in te zetten. Omdat de aankomende periode nog onzeker kan zijn, is het snel kunnen schakelen bij nieuwe orders cruciaal. Juist in periodes van onzekerheid is de inzet van flexwerkers belangrijk.

Bezetting
Waar onze consulenten aan het begin van de Coronacrisis om de dag thuis werkten, hebben we het kantoor inmiddels zo ingericht dat we weer met volle bezetting op onze vestigingen in Nuenen, Son en Schijndel aanwezig zijn. Ondanks dat het thuiswerken positieve ontwikkelingen heeft gebracht, merkten we dat het face-to-face contact met zowel collega’s, maar ook kandidaten en medewerkers werd gemist. Het persoonlijke contact is waar APS voor staat en daarom voeren wij de intakes weer op kantoor met de inachtgenomen RIVM-richtlijnen.

Coronaprotocol
Om het persoonlijk contact met onze uitzendkrachten te houden, gecombineerd met de anderhalve meter norm, is er intern een protocol opgesteld. Op deze wijze zorgen we er enerzijds voor dat we operationeel optimaal draaien, maar anderzijds het contact tussen personen minimaliseren. Daarnaast bieden we verscheidene beschermingsmiddelen aan en dient iedereen zijn handen regelmatig te desinfecteren.

Tegemoetkoming flexwerkers
In eerste instantie pleitte de ABU middels een brief naar de Tweede Kamer voor een versoepelde toegang tot de WW voor flexkrachten. Dit voorstel heeft het niet gehaald. Wel is het kabinet op verzoek van de Tweede Kamer op zoek gegaan naar een tijdelijke en uitvoerbare oplossing voor flexwerkers die werkloos zijn geworden en niet voldoen aan de voorwaarden voor WW of bijstand: de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (Tofa). De regeling moet eenvoudig en snel uitvoerbaar zijn, wat neerkomt op een vaste tegemoetkoming van maximaal 550 euro per maand voor drie maanden (maart, april en mei). Voorwaarde is dat flexwerkers in februari minimaal 400 euro bruto hebben verdiend, maar dit in april met minimaal de helft zagen teruglopen.

De regeling kent alleen ook nadelen. Volgens Minister Wouter Koolmees kleven er risico’s van willekeur en oneigenlijk gebruik aan. Daarnaast zou de regeling teveel inzet van de schaarse UWV-capaciteit vragen. Desalniettemin is besloten de steunregeling toch door te zetten. Op 11 juni heeft het ministerie van Soiale Zaken laten weten dat het UWV druk bezig is met de laatste voorbereidingen en dat de geplande ingangsdatum van 22 juni kan doorgaan. Het loket blijft open voor een periode van drie weken. Bij verdere ontwikkelingen houden we u uiteraard op de hoogte.