Onderhandelingsresultaat bereikt over nieuwe CAO voor Uitzendkrachten

De ABU, NBBU en de vakbonden FNV, CNV en De Unie hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten met een looptijd van 2 januari 2023 tot 1 januari 2024. Met de afspraken wordt verdere invulling gegeven aan goed geregeld uitzenden. Goed werkgeverschap, zekerheid en duidelijkheid voor uitzendkrachten en inleners en het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden zijn hierbij leidend.  

Veranderingen per 1 april 2023:

Transitievergoeding: Uitzendkrachten moeten meer duidelijkheid krijgen over een eventueel recht op de  transitievergoeding en krijgen langer de tijd krijgen om daar aanspraak op te kunnen maken.

Veranderingen per 1 juli 2023:

Uitbreiding van de inlenersbeloning: Uitzendkrachten hebben recht op alle toeslagen en kostenvergoedingen.

Verzilveren werkervaring: Uitzendkrachten moeten beter worden ingeschaald en er moet daarbij rekening gehouden worden met de relevante werkervaring van de uitzendkracht.

Periodieken: Worden op dezelfde wijze toegekend als bij de opdrachtgever ook als dit op basis van beoordeling is dan:

  • Krijgt de uitzendkracht altijd de periodieke verhoging tenzij een negatieve beoordeling aangetoond kan worden.
  • Als er geen beoordeling heeft plaatsgevonden krijgt de uitzendkracht de verhoging die gelijk is aan de mediaan van alle verhogingen die bij de opdrachtgever hebben plaatsgevonden.

Arbeidsongeschiktheid: Een belangrijk resultaat is ook dat er  helderheid komt over regels rondom ziekte van uitzendkrachten. Onduidelijkheden waren ontstaan door gerechtelijke uitspraken. Partijen hebben nu afspraken gemaakt die zorgen voor betere arbeidsvoorwaarden, zekerheid bij ziekte en een gelijk speelveld in de branche.

Rechtspositie: opvolgende uitzendovereenkomsten bij dezelfde inlener moeten voor ten minste een duur van vier weken.

Afspraken voor de toekomst:

Verder zijn in het cao-onderhandelingsresultaat de gezamenlijke ambities opgenomen om te komen tot een prijs/kwaliteitsregeling voor huisvesting voor arbeidsmigranten. Daarnaast moeten er in de toekomst zeggenschap en regie op werktijden voor uitzendkrachten komen en afspraken over het overnemen van CAO gerelateerde ouderenregelingen.  Verder worden er vervolgstappen gezet naar een marktconform pensioen en de implementatie van de Wet toekomst pensioenen.