Onderhandelingsresultaat nieuwe ABU CAO voor uitzendkrachten

Al 25 jaar kent de uitzendbranche een tweetal brancheverenigingen met gelijknamige cao’s: de ABU en de NBBU. Deze partijen hebben de handen ineen geslagen en zijn tot een akkoord gekomen om de cao’s te harmoniseren. Daarmee geldt met ingang van 30 december 2019 één pakket aan arbeidsvoorwaarden voor alle uitzendkrachten in Nederland. De twee gelijkluidende cao’s zullen een looptijd hebben van 30 december 2019 t/m 31 mei 2021.

Naast harmonisatie was de onderhandeling gericht op vereenvoudiging, verduidelijking en vernieuwing van de cao. De belangrijkste uitgangspunten waren kwaliteit van uitzendwerk en goed werkgeverschap.

Zowel de ABU, de NBBU als de vakbonden zijn tevreden met het onderhandelingsresultaat en noemen het een mijlpaal voor de branche.

Zodra de CAO tekst van de nieuwe CAO compleet is zal deze uiteraard gepubliceerd worden op onze website. 

Julia Kollen

Voor meer informatie kunt u terecht bij Julia Kollen, Medewerker Backoffice bij APS Personeelservices

Contact via 040-2836990 of Julia@apspersoneel.nl