Uw werknemer om een vaccinatie- of coronabewijs vragen. Mag dat?

Heet hangijzer

Het vaccinatiebewijs is een heet hangijzer. Mag u als werkgever, uw werknemer zomaar vragen naar een vaccinatiebewijs? Ja dat mag, onder strenge voorwaarden. Echter raden wij u aan om hier heel voorzichtig en weloverwogen mee om te gaan, omdat u zich al snel op glad ijs begeeft.

Wij leggen het kort aan u uit

Een werkgever of opdrachtgever mag de werknemer dus vragen naar een vaccinatiebewijs. Daar moet dan wel een goede reden voor zijn en er moet een duidelijk plan zijn omtrent gezondheid en veiligheid op te werkvloer. De werknemer is overigens niet verplicht om op de vraag van de werkgever antwoord te geven.

Echter vormt zich hier een spanningsveld tussen arbo-wetgeving en privacywetgeving. Een opdrachtgever wil uiteraard zo veel mogelijk voorkomen, dat als er weer corona uitbreekt, (een deel van) het bedrijf moet sluiten. En wil de veiligheid voor zijn medewerkers op de werkvloer garanderen.

Aan de andere kant kunnen de AVG gezondheidsgegevens hiermee in gevaar komen. De huidige wetgeving biedt geen specifieke basis voor werkgevers, om vaccinatiegegevens van werknemers te registreren. Tegelijkertijd is de vraag in hoeverre de maatregel als noodzakelijk wordt aangemerkt. Dat is veelal niet het geval.

Conclusie

Het vragen naar een vaccinatiebewijs en de privacywet staan gedeeltelijk in strijd met elkaar, waardoor het lastig is om voor u als werkgever hiernaar te handelen. Daarbij zou het wenselijk zijn dat deze wetgeving op korte termijn uitgebreid wordt, om u als werkgever meer duidelijkheid te geven wat u mag en kan doen. Wij adviseren daarom het RIVM te raadplegen en u te richten op andere maatregelen, die u binnen uw organisatie kan toepassen en daarbij ten alle tijden de privacywetgeving in acht te nemen. Daarmee brengt u de privacy van de werknemer niet in gevaar en kan er voldoende invulling worden gegeven aan de verplichtingen uit de Arbowet. Op deze manier stelt u de veiligheid van de medewerker voorop en beperkt u het risico voor uw organisatie.