Verkiezingen 2021 - Standpunten arbeidsmarkt

De verkiezingen voor de Tweede Kamer vinden 17 maart 2021 weer plaats. Voor velen betekent dit het volgen van debatten, kijken naar verschillende praatprogramma’s en het invullen van de Stemwijzer. Een belangrijk en veelbesproken thema is de huidige arbeidsmarkt, waarbij hervorming onvermijdelijk lijkt. Hoe dit er per partij uit gaat zien, laat APS u graag zien.

 • Minimumlonen omhoog, uitkeringen stijgen niet automatisch mee
 • Oproep-, payroll en uitzendcontracten blijven mogelijk
 • Goedwerkend vangnet bij inkomensverlies of arbeidsongeschikt
 • Werkgevers betalen minder premie voor werknemers in vaste dienst
 • Persoonlijke leerrekening voor iedere werknemer
 • Mogelijkheid omscholing vanuit transitievergoeding
 • Modernisering en versoepeling van ontslagrecht
 • Loondoorbetaling bij ziekte door kleine werkgevers verkorten naar één jaar

 • Verhogen minimumloon met tien procent
 • Sociaal minimum eens per twee jaar opnieuw bepalen
 • Herwaardering van vast contract ten opzichte van tijdelijk contract
 • Leerrechten voor iedere werknemer als vast onderdeel in arbeidscontracten en cao-onderhandelingen
 • Vereenvoudigen regelingen ontslagvergoedingen en beperking loondoorbetalingsplicht bij ziekte

 • Minimumlonen verhogen met zeker 10 procent, waarbij uitkeringen meestijgen
 • Wildgroei aan flexkrachten aanpakken en hogere beloning bij meer flexibiliteit
 • Persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen vanaf zestien jaar
 • Werkgevers moeten meer investeren in begeleiding naar ander werk
 • Verkorten loondoorbetaling bij ziekte bij kleine en middelgrote werkgevers naar één jaar

 • Verhogen van minimumlonen, waarbij uitkeringen meestijgen
 • Bieden van vast contract aantrekkelijker maken voor werkgever
 • Uitzendovereenkomst duurt maximaal een halfjaar zonder mogelijke verlenging
 • Met werkgarantie mensen begeleiden van baan naar baan in plaats van naar uitkering
 • Tweede jaar loondoorbetaling bij ziekte betaalt overheid voor mkb

 • Geleidelijk verhogen van minimumlonen naar 14 euro per uur
 • Drie contractvormen: vast en tijdelijk voor regulier werk, uitzendcontract voor ziek en piek en het zelfstandigencontract voor zzp’ers
 • Tijdelijke contracten worden duurder
 • Payrolling, contracting en nul-urencontracten worden afgeschaft
 • Recht op persoonlijke begeleiding zonder tegenprestatie voor iedere werkloze

 • Verhogen minimumlonen tot 14 euro per uur
 • Afschaffen van onzekere arbeidscontracten
 • Het aantrekkelijker maken van een leven lang bijscholen
 • Geen versoepeling en ondersteuning mkb bij loondoorbetaling bij ziekte

 • Verhogen minimumlonen met 10 tot 21 procent
 • Werkgevers moeten werknemers met een flexibel contract een flextoeslag betalen
 • Iedereen vanaf geboorte een persoonlijk ontwikkelbudget vanuit werkgeversbijdrage
 • Werknemers behouden goede bescherming tegen ontslag
 • Loondoorbetaling bij ziekte terug naar één jaar voor mkb

 • Verhogen minimumlonen
 • Tegengaan doorgeschoten flexibilisering arbeidsmarkt
 • Ontslagbescherming blijft hetzelfde