Wet arbeidsmarkt in balans, 'WAB' betekent dit voor u?

Op 1 januari 2020 gaat de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in. Deze heeft gevolgen voor uitzend- en payrolondernemingen, maar ook voor u als werkgever. Zo worden, door de nieuwe WW-premie, alle tijdelijke contracten voor alle werkgevers duurder. Daarnaast zult u te maken krijgen met verhoogde kosten voor de beëindiging van een dienstverband door het wijzigen van de transitievergoeding. Tot slot zijn er grote gevolgen voor alle oproepovereenkomsten.

Het laatste punt geldt voor werkgevers die gebruik maken van nulurencontracten, min-maxcontracten en arbeidsovereenkomsten waar loondoorbetalingsverplichting is uitgesloten. Deze krijgen te maken met de volgende wijzigingen:

  • De werknemer heeft voor iedere periode waarin hij minder dan drie uur werkt recht op minimaal drie uur loon
  • Oproepkrachten moeten minstens vier dagen van tevoren opgeroepen worden, anders geldt er geen opkomstplicht
  • Als de werkgever de oproep binnen vier kalenderdagen vóór aanvang van de arbeid deels of volledig intrekt of de tijdstippen wijzigt, heeft de werknemer recht op loon
  • Na twaalf maanden moet de werkgever een aanbod voor een vaste arbeidsomvang doen