Freek - Business Controller

  • Fulltime, één kalendermaand opzegtermijn
  • Vwo

"Op zoek naar een waardevolle businesspartner voor uw management? Freek adviseert directie en management over strategische besluiten."

Freek ondersteunt als Business Controller uw organisatie met analytische zaken betreft winstgevendheid, rendement van investeringen en maakt waardeverminderingen in kasstromen inzichtelijk. Freek buigt zich over vragen als: waar laten we geld en kansen liggen, wat is de huidige positie van het bedrijf, wat is de gewenste positie, hoe komen we daar en hoe meten we de voortgang?

  • Ontwikkelingen in de markt vertalen naar voorspellingen en aanbevelingen
  • Bedrijfsanalyses uitvoeren en rapportages opstellen
  • Geven van strategisch advies aan directie op basis van data-analyse
  • Ontwikkelen van KPI dashboards voor commercie en operatie

Freek is een toekomstgerichte expert. Hij weet hoe hij tussen verschillende lagen binnen een organisatie communiceert en het management overtuigt. Voor Freek is informatie vanuit de uitvoering, ontzettend relevant voor het maken van strategische beslissingen. Is uw productie toe aan een optimalisatie? Ga dan snel met Freek in gesprek!

Business Controller | Data Scientist | Data-analyse | Supply Chain | Eindhoven 

Linde Peeters
Geïnteresseerd in deze uitblinker? Neem nu contact op!

Bel of mail met Linde Peeters.

0499-460130 lindepeeters@apspersoneel.nl