ABU Campagne: ABU. Dat werkt voor iedereen beter.

De ABU heeft op 16 november een nieuwe campagne gelanceerd: ‘ABU. Dat werkt voor iedereen beter.’ Hiermee wil de brancheorganisatie het goede werk van de ABU en zijn leden benadrukken, maar ook ‘ongemakkelijke zaken’ aankaarten. Het doel? Het imago van de uitzendbranche bij de politieke-bestuurlijke doelgroep en stakeholders verbeteren en ABU-leden daarnaast positioneren als probleemoplossers van de arbeidsmarkt. De campagne loopt tot en met eind 2021.

De campagne straalt uit dat de ABU het goede in de branche wil beschermen, dat ze zich verzetten tegen zaken die niet kloppen en verantwoordelijkheid nemen om zaken die anders moeten samen met anderen op te lossen. Controversiële thema’s worden daarbij niet gemeden, zoals het ontduiken van de cao en ongewenste (uitzend)constructies. De campagne past daarmee naadloos in de kwaliteitsstrategie van de ABU en zet ABU-leden verder op de kaart.

De basis van de campagne is positief, namelijk de visie dat uitzendwerk van betekenis is voor werkenden, bedrijven en Nederland. Die missie komt in beeld in de filmpjes waarmee de campagne van start gaat. APS zal deze missiefilmpjes delen op de website en social media kanalen. De inhoud verschilt van maand tot maand, afhankelijk van wat er speelt in de politiek en maatschappij.

De ABU heeft bewust gekozen voor de timing van deze campagne. Met de verkiezingen in het vooruitzicht zijn hervormingen van de arbeidsmarkt regelmatig onderwerp van gesprek. Als het advies van de commissie-Borstlap (gedeeltelijk) zou worden opgevolgd, dan heeft dit nadelige gevolgen voor het uitzendwerk. De ABU wil laten zien wat de waarde is van uitzenders. APS staat volledig achter dit initiatief en is voorstaander van het versterken van het keurmerk van de ABU. Daar dragen wij graag ons steentje aan bij, want de ABU kan het immers niet alleen.

Bron: ABU