Privacyverklaring

Persoonsgegevens die verwerkt worden
APS Personeelservices B.V.  kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van APS Personeelservices B.V. , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan APS Personeelservices B.V. verstrekt. Het betreft hierbij gegevens die nodig zijn voor de bemiddeling naar een nieuwe baan.

Waarom APS Personeelservices B.V. gegevens nodig heeft
APS Personeelservices B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan APS Personeelservices B.V. APS verwerkt uw persoonsgegevens met als doel u te kunnen bemiddelen naar een nieuwe baan.

Hoe lang Personeelservices B.V. gegevens bewaart
APS Personeelservices B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
APS Personeelservices B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@apspersoneel.nl. APS Personeelservices B.V. zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Beveiligen
APS Personeelservices B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van APS Personeelservices B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van  misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door APS Personeelservices B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met APS Personeelservices B.V. op via info@apspersoneel.nl of het telefoonnummer 040-2836990.

www.apspersoneel.nl is een website van APS Personeelservices B.V.