'Werven met waarde' De workshop voor jouw teamleiders!

Workshop “werven met waarde”

Dat de manier van werven, in deze huidige arbeidsmarkt een aanpak met aandacht vereist, is voor APS Personeelservices en onze klanten al langer duidelijk. Omdat onze nieuwe wervingscampagnes bedrijven dwingen om na te denken over onderwerpen als; duurzame inzetbaarheid, goed werkgeverschap, investeren in menselijk kapitaal en boeien en binden van werknemers, is ook onze begeleiding hierin verschoven en hebben wij andere onderdelen van onze dienstverlening in mogen zetten. Een belangrijke stap hierin is het meenemen van de interne organisatie in uw visie van het werkgeverschap; Want, uw werving begint bij het team waarin uw nieuwe werknemer terechtkomt en dus, bij uw teamleiders. Onlangs zijn wij daarom gestart bij één van onze partners met een workshop voor de teamleiders, `Werven met waarde’.

De workshop voor jouw teamleiders!

In deze interactieve workshop geven wij uw teamleiders inzichten in de huidige arbeidsmarkt en het belang van een passende wervingscampagne. Samen bepalen we de perfecte en passende omschrijving van uw organisatie en de unieke waarde van de vacature. Of we kijken of ze zich kunnen vinden in de reeds opgestelde omschrijvingen. Daarna gaan we samen aan de slag met de doelgroep en een analyse van eigen team; Hoe ziet mijn doelgroep eruit? Hoe groot is deze groep? En hoeveel kans heb ik dus om een geschikte kandidaat te vinden? Sluit mijn huidige team aan bij die doelgroep? Wat is de verbindende factor binnen mijn huidige team? Daarnaast kijken we ook naar het ontstaan van de vacature en eventuele oorzaken die aangepakt kunnen worden. Als laatste gaan we aan de slag met de functie-eisen. Hoe minder functie eisen, hoe groter je wervingsgroep. We leren ze dat met kleine investeringen, je iemand binnen een korte periode op de gewenste positie kan krijgen. Dus, wat is nu écht het allerbelangrijkste?

Met al deze informatie, denkwerk en wat kleine opdrachten, sturen we de teamleiders vervolgens terug naar hun team, om in deel twee de vacatures concreet vorm te kunnen geven en aan de slag te gaan met de sollicitatiebegeleiding.

Succes gegarandeerd!

De eerste workshops hebben inmiddels met succes plaatsgevonden. Een hele diverse groep aan teamleiders die vooraf enigszins sceptisch en kritisch begonnen, zijn enthousiast naar huis gegaan. De (kritische) vragen die worden gesteld zijn juist een welkome en belangrijk onderdeel van het proces en geeft aanleiding tot gesprek, interactie, nieuwe ideeën en verbeteringen. Eén van de belangrijkste resultaten was dan ook dat deze groep zich gehoord voelde en ‘misschien wel voor het eerst’ het belang van hun aandeel in het wervingsproces begrepen. Want ook uw werving begint bij een stabiel team en een volwassen teamleider is één van de waardevolle spelers in de groei van uw organisatie.