Payrollen

Wanneer u zelf een kandidaat vindt voor uw personeelsvraagstuk, kunt u deze bij APS onderbrengen als payroller. APS neemt de personeelsadministratie bij payroll van u over en wordt hiermee juridisch werkgever van de betrokken werknemer. Ook nemen wij de daarbij behorende plichten en risico’s op ons. U blijft hierbij zelf verantwoordelijk voor het werven en selecteren van personeel en behoudt ook de dagelijkse begeleiding op de werkvloer. Payrolling verlaagt het risico en de complexiteit van het werkgeverschap.

 

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)
Vanwege de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans, welke per 1 januari 2020 van kracht is, zijn prijzen met betrekking tot payroll volledig afhankelijk van organisatie en medewerker. Mocht u gebruik willen maken van deze dienstverlening, inventariseren wij graag uw situatie en wensen in een persoonlijk gesprek om vervolgens met een passend voorstel te komen. 

Nog niet op de hoogte van de veranderingen door de WAB? Dan verwijzen wij u graag door naar ons nieuwsartikel 'De gevolgen van de wet arbeidsmarkt in balans (WAB)'

De voordelen van Payroll?

  • Administratieve lastenverlichting; Het uitbesteden van uw personeelsadministratie heeft een sterke afname van de administratieve druk tot gevolg.
  • Minder werkgeversrisico’s; Door de overname van het juridisch werkgeverschap komen de werkgeversrisico’s bij APS te liggen.
  • Deskundigheid op het gebied van personeelsadministratie en regelgeving; APS ondersteunt u en de medewerker(s) met advies en bewaking op het gebied van contractbeheer en arbeidsrecht.
  • Ontzorging en tijdbesparing; U kunt zich bezighouden met de corebusiness van uw onderneming.

Wat verandert er voor u en uw werknemer bij Payroll?

U blijft als opdrachtgever functioneel werkgever en hebt volledig de touwtjes in handen als het gaat om het aansturen van de medewerker. U geeft wekelijks de uren door aan APS waarna deze zullen worden verwerkt.

In theorie verandert er voor de medewerker dus weinig. APS fungeert als partij op de achtergrond. Enkel de arbeidsovereenkomst, de loonbetaling, verzuimmeldingen en de bijbehorende loonstrook worden door ons verzorgd. Ook staan wij uw medewerker persoonlijk te woord indien deze vragen heeft omtrent deze zaken.