Payrollen

Heeft u zelf een nieuwe medewerker geworven, maar wilt u de (salaris)administratie uitbesteden? Via Payroll komt de medewerker bij APS op de loonlijst, maar werkt deze bij uw bedrijf.

Ontzorgen door payroll

APS Personeelservices wordt juridisch werkgever van de betrokken werknemer(s). Ook nemen wij de daarbij behorende plichten en risico’s op ons. U blijft hierbij zelf verantwoordelijk voor het werven en selecteren van personeel en behoudt ook de dagelijkse begeleiding op de werkvloer. Payroll verlaagt de intensiteit en de complexiteit van het werkgeverschap en heeft daarmee vooral een ‘ontzorgende’ rol. Bovendien bent u door deze payrollconstructie flexibeler dan ooit en kunt u gemakkelijker inspelen op pieken en dalen in de markt.

De voordelen van Payroll?

  • Hogere mate van flexibiliteit; U kunt inspelen op veranderende (markt)omstandigheden, APS kan namelijk 5,5 jaar flexibiliteit bieden.
  • Administratieve lastenverlichting; Het uitbesteden van uw personeelsadministratie heeft een sterke afname van de administratieve druk tot gevolg.
  • Minder werkgeversrisico’s; Door de overname van het juridisch werkgeverschap komen de werkgeversrisico’s bij APS te liggen.
  • Kostenbesparing; Payroll kan een behoorlijke besparing opleveren in de personeelskosten, waarbij de gehele personeelsadministratie gereduceerd wordt tot één inkoopfactuur.
  • Deskundigheid op het gebied van personeelsadministratie en regelgeving; APS ondersteunt u en de medewerker(s) met advies en bewaking op het gebied van contractbeheer en arbeidsrecht.
  • Ontzorging en tijdbesparing; U kunt zich bezighouden met de corebusiness van uw onderneming.

Wat veranderd er voor u en uw werknemer bij Payroll?

U blijft als opdrachtgever functioneel werkgever en hebt volledig de touwtjes in handen als het gaat om het aansturen van de medewerker. Ook de hoogte en vorm van de beloning van de medewerker worden door u zelf vastgesteld. U geeft hierbij wekelijks de uren door aan APS waarna deze zullen worden verwerkt.

In theorie verandert er voor de medewerker dus weinig. APS fungeert als partij op de achtergrond. Enkel de arbeidsovereenkomst, de loonbetaling, verzuimmeldingen en de bijbehorende loonstrook worden door ons verzorgd. Ook staan wij uw medewerker persoonlijk te woord indien deze vragen heeft omtrent deze zaken.