5. Veiligheid

Veiligheid op de werkplek is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Dat geldt voor jou, maar ook voor ons als werkgever. Wij zullen je door middel van een arbochecklist voor aanvang van de uitzending op de hoogte stellen van de risico’s op de werkplek en de eisen die worden gesteld.
Naast de veiligheidsvoorschriften, zijn binnen de opdrachtgever wellicht ook specifieke bedrijfsregels van toepassing. Uiteraard ben je in dat geval verplicht om ook deze in acht te nemen. In geval van overtreding kan een sanctie worden opgelegd. APS is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen op de werkplek.

Inhoudsopgave