3. Ziekte

In geval van ziekte verloopt je ziekmelding zowel via je opdrachtgever als via APS. Je opdrachtgever is namelijk je functionele werkgever, APS is je wettelijke werkgever.

Stappenplan bij verzuim

 1. Meld je ziek bij je leidinggevende op de werkvloer. Doe dit voor aanvang van je werkzaamheden, maar uiterlijk een half uur na openingstijd van de opdrachtgever.
   
 2. Meld je vóór 09.00 uur telefonisch ziek bij APS Personeelservices op nummer 040 - 206 42 60. (Een ziekmelding via WhatsApp, SMS of e-mail volstaat niet als ziekmelding.)
   
 3. Neem dagelijks contact op met je leidinggevende op de werkvloer om de status van je ziekmelding te bespreken. Mocht je niet of slecht bereikbaar zijn, dan kan er een loonsanctie worden opgelegd.
   
 4. Neem daarnaast ook dagelijks contact op met APS Personeelservices om de status van je ziekmelding te bespreken. Mocht je niet of slecht bereikbaar zijn, dan kan er een loonsanctie worden opgelegd.
   
 5. Ben je weer beter? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de vestiging van APS waar je bent ingeschreven.

Ziek in dienst van APS

Er is sprake van één wachtdag waarover geen uitkering ontvangen wordt. Na deze wachtdag krijg je van APS een ziekteloon.
In fase A ontvang je maximaal 90% het naar tijdruimte vastgesteld loon en ten minste het geldende wettelijke minimumloon.

In fase B ontvang je een ziekteloon van maximaal 90% over de dagen die je volgens contract gewerkt zou hebben als je niet ziek was geweest. Bij een ziekmelding in fase B van langer dan 6 weken, draagt APS de verzuimprocedure over aan de arbodienst genaamd Qees.

Ziek uit dienst

Wanneer je contract zowel in fase A als fase B eindigt, stopt het ziekteloon via APS en verloopt je ziekteuitkering in zijn geheel verder via het UWV, nadat APS je officieel heeft ziekgemeld bij het UWV.

Na een officiële ziekmelding ontvang je van het UWV binnen enkele dagen bericht. De te ontvangen Ziektewet-uitkering wordt betaald door het UWV én bij fase A gedeeltelijk door APS; het UWV keert uiterlijk vier weken na de ziekmelding uit, APS keert iedere eerste woensdag van de maand uit.

De hoogte van de uitkering via het UWV bedraagt gedurende het eerste ziektejaar in totaal 90% van het dagloon (ofwel het SV-loon dat je gemiddeld per dag verdiende in het jaar voor de ziekmelding). Het dagloon wordt bepaald door het UWV.

Verzuimtraject APS

APS begeleidt jouw verzuimtraject maar jij draagt zelf ook verantwoordelijkheid om de verzuimprocedure correct te volgen, dagelijks contact met ons op te nemen en je tijdig beter te melden. Indien de procedure niet zorgvuldig nageleefd wordt, kan een loonsanctie worden opgelegd.

Verzuimtraject UWV

APS begeleidt jouw verzuimtraject in samenwerking met het UWV. Zowel APS als het UWV zullen in die periode regelmatig contact met je opnemen. Jijzelf bent verplicht beide partijen op de hoogte te houden en te allen tijde bereikbaar te zijn op het bij ons doorgegeven verpleegadres. Mocht je niet of slecht bereikbaar zijn, dan kan dit gevolgen hebben voor de uitbetaling van je ziektewet-uitkering.

Inhoudsopgave