6. Vakantiewerk

Scholieren en studenten die onderwijs volgen (of gaan volgen) en via APS aan het werk gaan in de maanden juni, juli en/of augustus, worden aangemerkt als vakantiewerker. Voor deze vakantiewerkers gelden over het algemeen dezelfde punten als voor flexmedewerkers in fase A, wel zijn er een aantal aanvullingen en uitzonderingen.

Werken onder de 18

Voor werken onder de 18 jaar gelden andere regels dan bij volwassenen. Deze regels gaan onder andere over het soort werk dat verricht mag worden en de werktijden. Al deze regels zijn opgenomen in de Arbeidstijdenwet.

Reserveringen voor vakantiewerkers

Voor vakantiewerkers gelden andere reserveringspercentages dan voor reguliere medewerkers in fase A. Over het loon wordt vakantiegeld (8,33% van het loon) en vakantiedagen opgebouwd. Bij een fulltime dienstverband heb je op jaarbasis recht op 20 vakantiedagen.

Studenten- of scholierenregeling

Over het brutosalaris wordt automatisch belasting en premies ingehouden. Als vakantiekracht wordt er in een korte periode veel geld verdiend. Er zou dan meer belasting worden betaald dan nodig. Door het toepassen van de studenten- en scholierenregeling kan rekening worden gehouden met een heffingskorting, waardoor je relatief minder belasting betaalt.

Inhoudsopgave