2. APS Konnekt

APS werkt met een online urensysteem genaamd APS Konnekt, hierin worden wekelijks je uren verwerkt. De onderlinge afspraken tussen APS en jouw opdrachtgever bepalen of jouw uren voor jou worden ingeregeld of dat je dit zelf moet doen.
 

Indien jij zelf je uren inregelt

Je opdrachtgever heeft ervoor gekozen jou de uren zelfstandig in te laten regelen. Op het moment dat je je uren hebt verzonden via APS Konnekt, komen ze bij de opdrachtgever terecht. Deze controleert jouw uren op correctheid, waarna ze goedgekeurd of eventueel afgewezen kunnen worden.

Als ze goedgekeurd zijn, zijn de uren ingeleverd bij APS en worden ze verwerkt. Indien ze worden afgewezen, corrigeer je in overleg met je opdrachtgever waar nodig en verstuur jij ze opnieuw. Wil je ervan verzekerd zijn dat je salaris tijdig naar je wordt overgemaakt? Stuur je uren dan aan het einde van je werkweek door via APS Konnekt, zodat je opdrachtgever voldoende tijd heeft om je uren te controleren. Op dinsdag worden de uren verwerkt, waarna jij op woensdag jouw salaris ontvangt.

Indien je uren voor je worden ingeregeld

Je opdrachtgever heeft ervoor gekozen de uren voor jou in te regelen. Wekelijks worden je gewerkte uren door de opdrachtgever ingevoerd, waarna je op woensdag jouw salaris ontvangt. Nadat je uren verwerkt zijn, zijn deze zichtbaar in het ‘overzicht urenbriefjes’ in APS Konnekt. Let op: indien je niet zelf je uren inregelt, moet je voor het opnemen van verlof contact opnemen met APS, of een email sturen naar uren@apspersoneel.nl.

Verlof inregelen

APS bouwt over jouw gewerkte uren reserveringen op. De hoogte van deze reserveringen en de actuele stand zijn te vinden in jouw account onder het kopje 'Reserveringen'

Soorten reserveringen: 

  1. Vakantiedagen: deze kun je zelf inregelen als verlofuren in vakje h van de afbeelding. Let op: zorg dat je totaal aantal uren, gewerkte + verlofuren nooit boven de 40 uur uitkomen anders betaal je extra belasting. APS moet dit verzoek nog goedkeuren.
  2. Kort verzuim/buitengewoon verlof: dit kan je zelf inregelen in vakje h van de afbeelding. Denk bijvoorbeeld aan een doktersbezoek of tandartsafspraak. APS moet dit verzoek nog goedkeuren.
  3. Feestdagvergoeding: deze kan je zelf inregelen. Feestdagvergoeding kan je alleen opnemen als het om een officieel erkende feestdag gaat en je normaal gesproken op deze dag werkt. APS moet dit verzoek nog goedkeuren.
  4. Vakantiegeld: deze zie je niet terug in je portaal maar wel op je loonstrook en wordt automatisch in mei of juni aan je uitbetaald.

Salarisstroken en jaaropgave

In APS Konnekt kun je naast het inregelen van je uren, ook je loonstroken inzien. Tevens plaatst APS hier in januari jouw jaaropgave. Deze wordt gebruikt voor de belastingaangifte en eventueel voor de aanvraag van een uitkering. In de jaaropgave zijn onder andere het jaarloon en de afgedragen belasting en premies van dat betreffende jaar opgenomen.

Inhoudsopgave