Verzuimreglement APS Personeelservices

APS Personeelservices is als jouw werkgever volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) samen met jou verantwoordelijk voor een zo spoedig mogelijke werkhervatting in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte.

Inhoudsopgave