2. Bepaling gedurende arbeidsongeschiktheid

2.1 bevordering genezing/raadplegen huisarts of bedrijfsarts

Bij ziekte doe jij er alles aan om de genezing en de terugkeer op de werkplek te bevorderen. Hierbij hoort het tijdig raadplegen van de huisarts en het opvolgen van diens adviezen. Wanneer jij van mening bent dat de ziekte te maken heeft met het werk, kan hierover APS worden geraadpleegd.

2.2 contact

Jij bent verplicht APS dagelijks op de hoogte te houden over het verloop van de ziekte. Jij zal gedurende de eerste ziekteweek, elke ziektedag telefonisch contact met APS opnemen. Vervolgens zal worden afgesproken hoe vaak en op welke wijze APS en de zieke werknemer contact zullen houden gedurende de ziekteperiode.

2.3 Bereikbaarheid

Jij moet bereikbaar zijn voor contact met APS. Indien APS jouw wil bezoeken, dien jij APS hiertoe in de gelegenheid te stellen. Indien nodig ben jij bereid om op verzoek van APS een face-to-face contact moment te houden.

Van jouw wordt verwacht dat je tijdens kantooruren op jouw werkdagen zoveel mogelijk telefonisch bereikbaar bent voor contact. Ben jij meer dan 24 uur tot contact vanuit APS niet bereikbaar en wordt de reden van deze onbereikbaarheid door jouw niet bekendgemaakt, dan kan APS besluiten direct een maatregel op te leggen als omschreven in artikel 5.1 van dit verzuimreglement.

2.4 verblijfadres

Jij bent verplicht elke wijziging van het verblijf of verpleegadres en het telefoonnummer waarop jij bereikbaar bent binnen 24 uur door te geven aan APS.

2.5 Verblijf in het buitenland tijdens ziekte

Alle werknemers, ook arbeidsongeschikte werknemers, worden gestimuleerd om vakantie op te nemen. Werkgever behoudt zich evenwel het recht voor om de arbeidsongeschikte werknemer toestemming om met vakantie te gaan te ontzeggen als de geplande vakantie het herstel van de werknemer zou kunnen belemmeren.

2.6 Aangepast werk

In overleg biedt APS aangepast werk aan en jij bent verplicht om dit aangepaste werk te accepteren. Daarbij gaat het om jouw mogelijkheden, op grond van conditie, aandoening en daarmee gepaard gaande beperkingen en aspecten als algemene opleiding en vaardigheden.

Inhoudsopgave