6. Ziek na einde contract

Indien jij arbeidsongeschikt bent op het moment dat de uitzendovereenkomst op de overeengekomen einddatum van rechtswege eindigt, zal jij door APS ziekgemeld worden bij het UWV. Je kan vanaf dat moment een Ziektewetuitkering krijgen. In dat geval vult APS deze uitkering aan tot 90% in het 1e ziektejaar en tot 80% in het 2e ziektejaar. Gedurende de ziekteperiode na einde contract houdt de werkgever contact met jouw en blijft dit verzuimreglement van toepassing.

 

Jij bent, wanneer je ziek wordt binnen vier weken na einde van de uitzendovereenkomst, verplicht dit te melden bij APS.

Wij attenderen je erop dat de eventuele (financiële) consequenties voor het nalaten van ziek- en hersteld melden voor eigen rekening zijn.

Inhoudsopgave