3. Loonbetaling

Ziek in dienst van APS

Er is sprake van één wachtdag waarover geen uitkering ontvangen wordt. Na deze wachtdag krijg je van APS een ziekteloon.

In Fase A ontvang je maximaal 90% het naar tijdruimte vastgesteld loon en ten minste het geldende wettelijke minimumloon.

In Fase B ontvang je een ziekteloon van maximaal 90% over de dagen die je volgens contract gewerkt zou hebben als je niet ziek was geweest. Bij een ziektmelding in Fase B van langer dan 6 weken, draagt APS de verzuimprocedure aan Arbodienst genaamd Qase.

Inhoudsopgave