Sylvia

HR Manager

Acteren op zowel tactisch als strategisch niveau, Sylvia staat haar mannetje.